Uwagi Prawne

GROUPE MOUSSET z przyjemnością przyjmie wszelkie uwagi i sugestie, jakie mogą Państwo przekazać.

Kierownictwo redakcji
GROUPE MOUSSET
Dział komunikacji
RD 160
85140 SAINTE FLORENCE
Tel. E 02 51 66 01 13
MUSSET: Formularz kontaktowy
Siret: 51960293200013
VAT: FR 87 519 602 932
Zarejestrowany w RCS (rejestr handlowy i spółek) w dniu 21-01-2010 (La Roche sur Yon – 85)
Kapitał zakładowy €18,725,294.00

Tworzenie i projektowanie stron internetowych Wszystkie
Dane kontaktowe związane z tworzeniem strony internetowej są dostępne pod następującym linkiem:
Agence Z&Ko
Impasse Isaac Newton
85100 LES SABLES D’OLONNE
Tel. SA02 51 23 24 40
Patrz strona internetowa

Prawa i obowiązki użytkownika Informacje opublikowane na niniejszej stronie internetowej są własnością GROUPE MOUSSET.
Całkowite lub częściowe kopiowanie nie może być wykonane bez zgody GROUPE MOUSSET. Użytkownicy są odpowiedzialni za pytania, które zadają oraz za interpretację i wykorzystanie wyników. Są oni odpowiedzialni za wykorzystanie wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zaleceniami francuskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie danych osobowych. W szczególności powinni być świadomi, że informacje te mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów ściśle osobistych, że robienie zrzutów ekranu w celu stworzenia lub wzbogacenia imiennej bazy danych jest sprzeczne z prawem francuskim i w związku z tym zabronione, podobnie jak wykorzystywanie ich do celów handlowych lub reklamowych.

Ochrona danych Wszystkie
Dane związane z ochroną danych osobowych można znaleźć na dedykowanej stronie: Ochrona danych.

Linki
Linki Wdrażanie przez osoby trzecie linków hipertekstowych do stron lub dokumentów opublikowanych na niniejszej witrynie, co może stanowić naruszenie praw autorskich, czyn, który może zostać uznany za działanie na szkodę lub zniesławienie, wymaga zgody GROUPE MOUSSET, z którą można się skontaktować za pośrednictwem administratora witryny. Odpowiednia zgoda zostanie udzielona, jeśli linki nie będą naruszać interesów GROUPE MOUSSET i jeśli zagwarantują użytkownikowi możliwość zidentyfikowania Groupe MOUSSET jako źródła dokumentu, w szczególności w przypadku głębokich linków hipertekstowych, obramowania lub wstawiania linków.

Ponadto, Groupe MOUSSET zwróciła się z pisemną prośbą o zezwolenie na utworzenie linków do jej strony internetowej ze wszystkich wymienionych serwerów: dane pozostają całkowitą i pełną własnością tych serwerów, a firma nie może być za nie w żaden sposób odpowiedzialna.

Prawo właściwe
Niniejsze Uwagi prawne podlegają francuskiemu prawu krajowemu. Językiem niniejszych Informacji prawnych jest język francuski. W przypadku sporów, wyłączną jurysdykcję mają sądy francuskie.

Tout le contenu
Wszystkie treści (zdjęcia, teksty, wideo, dźwięk) dostępne na tej stronie internetowej pozostają wyłączną własnością Groupe MOUSSET i/lub jej partnerów i podlegają francuskim przepisom dotyczącym praw autorskich i własności intelektualnej. Wszelkie prawa do powielania są zastrzeżone, również w przypadku dokumentów do pobrania oraz przedstawień obrazowych i fotograficznych.
Wszelkie pobieranie i/lub powielanie znacznej części informacji opublikowanych na stronie internetowej jest zabronione bez uprzedniej zgody firmy Groupe MOUSSET i stanowi naruszenie karane na mocy artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.
Kodeks własności intelektualnej przewiduje, że należy podać źródło pochodzenia zdjęć lub poprosić o zgodę autora. Dotyczy to tylko przestrzegania praw autorskich. Jako dzieło intelektualne, obrazy (nawet zrzuty ekranu) są zatem chronione prawem autorskim (art. L112-2-9 kodeksu własności intelektualnej).
Powielanie lub przedstawianie obrazów, tekstów lub dokumentów bez zezwolenia podlega karze odszkodowania na drodze cywilnoprawnej. Odszkodowania te są obliczane indywidualnie dla każdego przypadku. Zależy ona od utraconych przez poszkodowanego dochodów, szkody poniesionej z powodu denaturyzacji sposobu prezentacji strony internetowej i reperkusji, jakie poniósł autor strony internetowej, sposobu przedstawienia wizerunku i korzyści finansowych, jakie mógłby on przynieść twórcy.”